Opublikowano

Wielka Brytania planuje pełną kontrolę celną towarów z UE

„Planujemy pełne kontrole wszystkich towarów importowanych z UE – deklaracje wywozowe, deklaracje bezp., kontrole zdrowia zwierząt i kontrole wszystkich towarów supermarketowych, które będą przechodzić przez punkty kontroli granicznej. To podwoi od stycznia 2021 r. praktyczne wyzwania na granicy”