Opublikowano

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „Warta” z karą KNF. Nie wypłacało na czas odszkodowań

Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „Warta” karę w wysokości 200 tys. zł za niewypłacenie w ustawowym terminie odszkodowań z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.