Opublikowano

Senacka Komisja rekomenduje przyjęcie poprawek do budżetu na rok 2020

Zwiększenie finansowania Kancelarii Senatu, przywrócenie Senatowi środków na prowadzenie spraw polonijnych, zwiększenie budżetu Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) i Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO), a także przekazanie 1,95 mld zł na leczenie chorób nowotworowych – zakładają poprawki, których przyjęcie rekomenduje Senatowi Komisja ds. Budżetu i Finansów Publicznych.