Opublikowano

Polska przyciąga tymczasowych pracowników z Ukrainy i Azji. Idziemy na rekord

Polska jest głównym krajem przyjmującym tymczasowych pracowników zagranicznych wśród wszystkich państw OECD, większym niż Stany Zjednoczone. Na ten stan rzeczy wpływa otwarcie na zatrudnienie pracowników z Ukrainy oraz w coraz większym stopniu zatrudnienie pracowników z Azji.